reunions multilingües amb #ZOOM o d’altres plataformes, visites presencials de clients o col.legues d’arreu que parlen idiomes diferents del teu, esdeveniments internacionals híbrids, exposicions de recerca puntera per a un públic internacional mundial, webinaris que tenen lloc a diversos continents alhora…assessorem, desenvolupem una estratègia conjunta i trobem la millor solució lingüística possible, tot i havent estudiat curosament el cas particular sempre de manera totalment personalitzada. 

parlem-ne:

dw@dancingwords.eu